mandag den 7. august 2017

Entreprenørarbejde i Nørreballe Nor august 2017.

Klydeøen og Hjerteøen reetableres og hæves i starten af august!

Nørreballe Nor
På onsdag starter TC-Anlæg med at reetablere Klydeøen ved P-pladsen tæt på langdyssen. 
P-pladsen lukkes i en uge, mens entreprenøren kører 550 m3 grus og 100 m3 sten ud til øen for at retablere den oprindelige størrelse, denne gang med en strand af rullesten som erosionssikring mod søen. Derved vil opvæksten af høje urter reduceres og erosionen af øen forhindres.

Ugen efter skal Hjerteøen i den sydlige sø hæves 10 cm ved at køre 60 m3 grus ud til denne ø fra parkeringspladsen på Nørreballevej. 
Øen er sunket lid ned i den underliggende tørvejord.

Arbejdet vil forstyrre fuglene lidt, men vi har valgt at udføre det nu mellem yngletiden og jagtsæsonen, hvor ænderne holder fri i reservatet.

Fugleværnsfonden har fået fondstøtte til at udføre dette arbejde, som er nødvendigt for fortsat at kunne tilbyde klyder, terner og hættemågerne rævesikre ynglemuligheder.

Henrik Mørup-Petersen på Facebook

Facebook den 9. august 2017:

Børge Langkilde Rasmussen skriver

Undskyld at vi roder -

og at P-pladsen ved Nørreballenor de næste 10-14 dage er nærmest ubrugelig. Men entreprenøren skal bruge pladsen til materialer og maskiner for genopbygge fugleøer her og efterfølgende Hjerteøen ovre ved den 1ste bro.

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Foto © Børge Langkilde Rasmussen

Vi glæder os til at fuglene igen får en bedre yngleplads.

Venlig hilsen Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe Sydlangeland

Nyeste fotos taget af Børge Langkilde Rasmussen

Foto: Børge Langkilde 

Foto: Børge Langkilde

Henrik Mørup-Petersen inspicerer arbejdet på Klydeøen

Henrik Mørup-Petersen Foto: Børge Langkilde Rasmussen

.Søndag den 20. august 2017.

Hjerteøen Foto: Henrik Mørup-Petersen

Klydeøen Foto: Henrik Mørup-Petersen

Klydeøen Foto: Henrik Mørup-Petersen

Så er retableringen af fugleøerne i Nørreballe Nor færdig. Klydeøen har fået en strand med rullesten, som skal beskytte de 550 m3 tilkørt grus mod erosion. Mulden med rødder af tidsler og nælder er subbet ned og dækket med grus.
Hjerteøen er kun hævet 10 cm og vi har efterladt en lille forårssø til kydeungerne.
Tak til Børge og Arbejdsgruppen, som har gjort et stort arbejde med at finde lokale stendepoter samt med et rydde Klydeøen og adgangsvejen for entreprenøren til Hjerteøen.

Henrik Mørup-Petersen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar