tirsdag den 21. april 2020

Vejlen Taasinge med meget lav vandstand

I går mandag den 20. april skrev Poul Vestergaard Rasmussen dette om vandstanden i Vejlen, Taasinge:

Vejlen Taasinge set mod sydøst fra dæmningen. Foto © Bettina Gerti Groß
De senere år har det været et voksende problem at vandstanden i Vejlen er steget. Om det
skyldtes at det generelt er blevet fugtigere eller at den gennemsnitlige vandstand i havet uden for
slusen er steget så vandet ikke kunne komme ud, er der mig bekendt ingen forklaring på. 

Det har dels været et problem for bønderne til de omliggende markarealer,  at vandet stod op her, men også et problem,  fordi kreaturene,  der skulle afgræsse engområderne i Vejlen, ikke ville ud på
arealerne, da de ofte stod under vand. 
Det som skulle være fugtige enge med græsser og urter var ofte mudrede sumpe dækket af vand.

Et lige så stort problem var,  at mange reder af ande- og vadefugle ofte blev oversvømmet og gik
til i forårsmånederne, hvis der kom lange fugtige perioder.

Efter en del års tovtrækning mellem lodsejere og Svendborg kommune om hvem der skulle
finansiere tiltag for af afhjælpe problemet, har Naturstyrelsen nu etableret en pumpestation ved
dæmningen. 

Dette er blot et af tiltagene som Naturstyrelsen har i støbeskeen omkring Vejlen -
både med henblik på at forbedre forholdene for fuglene;  men også for de besøgende.

Pumpestationen er det først tiltag, så lad mig nøjes med at omtale det indtil de resterende bliver
aktuelle.


Vejlen Taasinge set mod øst fra dæmningen. Foto © Bettina Gerti Groß
Som flere allerede har bemærket, både lokalboende og ornitologer, har pumpen kørt i en korte
periode nu - og de seneste dage også været urolige over, hvor lav vandstanden var blevet i Vejlen.

Vel kun den halve vandoverflade var tilbage.

Måske har det konsulentfirma der har vejledt naturstyrelsen omkring hvilken kvote vandet skulle
stå i ikke helt haft styr på det - men da naturstyrelsen blev kontaktet i går, stoppede de pumperne
og jeg regner med, at de efterfølgende vil få rettet ind til det optimale niveau. 

Selv efter lang tids tørke er der dog stadig tilstrømning til Vejlen fra oplandet, så regner med der komme en hurtig bedring. Poul Vestergaard Rasmusseen

Læs:

Vejlen, Tåsinge en lokalitet under forandring og dagens optælling. Foto og tekst Poul Vestergaard Rasmussen Ny Gesinge


Tilladelse til etablering af pumpe ved Tåsinge Vejle og Nor beliggende matrikel nr. 80a og 7000k, Strammelse By, Landet..

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar