mandag den 18. maj 2020

SKARVEN Danmark, 1943 Tranekær ver. II.

Ved Tranekær Sø på Langeland findes Danmarks eneste skarvekoloni. Fuglenes reder er bygget i 20 meter høje trætoppe. Skarven flyver godt og balancerer let på de tynde grene. Skarvens unger fodres med fisk og drikkevand. Den kaldes også ålekragen. Efter svømning og dykning breder skarven sine vinger ud og lader dem tørre i blæsten skriver hjemmesiden Filmcentralen.

Filmen er optaget af fotograf: Arthur Christiansen i 1943.Jørgen Staun Skovridergården i Ravnebjerg skriver til Jan Stener Jørgensen:

"Helt vildt. Anede ikke denne film eksisterede. 

Fantastiske optagelser.  

Senere i 40erne blev kolonien bortskudt så godt som det lod sig gøre (skovfoged Wognsen har fortalt at han deltog).

Skarven ophørte dog ikke med at yngle i området men flyttede til Ræbjerg i Asø Skov som var bevokset med gamle bøge og i øvrigt husede, som du måske kan huske, også en fiskehejrekoloni.

Herfra blev skarven igen forsøgt udryddet, hvilket endeligt lykkedes en gang i 50erne. 

Anton, skovarbejder i Asø, fortalte, at han deltog i udgravning af skydeskjul ifm den endelige bortskydning og under arbejdet blev gylpet til af fisk fra skarverne, når han ramte en sten med sin spade

Og selvfølge Arthur Christiansen… ja vi må se om skarven vender tilbage til slotsøen. 

Så bliver der rav (skarv) i den!"


.

.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar