mandag den 25. maj 2020

Katastrofe for både Vejlen, Taasinge og Siø - for lidt vand! Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen

Hej Erhardt!

Jeg blev så trist da jeg i dag, som så ofte før, aflagde Tåsinge Vejle og naturområdet på Siø besøg.

Jeg havde glædet mig til gode og spændende fugleoplevelser nu, hvor der skulle være masser af fugleunger overalt og forældrefuglene har travlt med at skaffe føde til de altid sultne unger.

Men hvor blev jeg dog skuffet!

I øst enden ved P. pladsen ved Vejlen var der overhovedet ingen vand, derfor heller ingen fugle. Jeg så her kun enkelt grågæs med gæslinger og et enkelt par Gravænder, fuglene gik rundt i græsset og den tørre fjordbund og så triste og tørstige ud.

Vejlen Taasinge den 25. maj 2020, gravænder. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Vadefugle, andefugle og småfugle var helt fraværende.

Lidt bedre så det ud  i området ved Vejlens lille havn mod vest, selvom store områder stadig lider under vandmangel.

Fiskehejre. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråand med ælling. Foto: Poul Brugs Rasmussen


Blishøne . Foto: Poul Brugs Rasmussen
Her så jeg 2 Fjordterner FU, 2 par gråænder med hver 2 Pull, Gravand 4 FU, Knopsvane 2 FU, Rørhøg 1 FU, Fiskehejre 6 FU, Lille lappedykker 1 FU, Klyde 2 OF, Blishøne 6 FU + 1 rugende på 6 æg, Rørspurv 1 SY, Rørsanger 1 SY, Spurvehøg 1 OF og mange skaller i vandet ved havnen, rigeligt med føde til flere terner.

Skalle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Skalle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fjordterne. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Den sidste regn har ikke hævet vandstanden nævneværdigt.

Naturområdet på Siø var en katastrofe, al vand er væk nu, kun nogle små pytter mod syd er tilbage.

Siø den 25. maj 2020, Grågås. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Områder ligner en gold og tør ørken og der er slet ikke så mange fugle tilbage, som der var for en måned siden. Der er dog en koloni med Sølvmåger på det højtliggende område, som var en ø.
Det var meget skuffende, at jeg ikke så så meget som en eneste Splitterne på øen.
Her var der ellers tidligere på foråret etableret en fin ternekoloni, nu var terner forsvundet, og hvorhen? Et godt spørgsmål?

Jeg mindes med glæde de gode terne oplevelser jeg havde på Siø sidste forår.  Jeg så dog enkelte Grågæs med gæslinger, 6 Gravænder, 4 Viber, klyder 2, Landsvaler 10 FU, 6 Strandskader.

Hvor var det dog en stor skam at 2 af vort områdes bedste og  mest kendte fuglereservater skulle tømmes for vand på så kritiske tidspunkter.
Vi passer da ikke på vores fugle, når vi fragtager dem deres levesteder.

Af skade bliver man måske klog men slet ikke rig. Hvornår lærer vi at passe på vor natur.

De bedste fuglehilsner
En bekymret
Poul Brugs


.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar