mandag den 23. maj 2022

Ynglefugletælling Vejlen Tåsinge den 23. maj 2022. Poul Vestergård Rasmussen

Poul Vestergård Rasmussen har i dag været i Vejlen på Tåsinge og talt ynglefugle.

Rørspurv Han Foto© Poul Vestergård Rasmussen

Gøg Foto© Poul Vestergård Rasmussen


Bynkefugl Foto© Poul Vestergård Rasmussen

Blishøne Foto© Poul Vestergård Rasmussen

Knopsvane 5 YF, Knopsvane 5 YF, Knopsvane 13 R, Grågås 12 YF UF, Gravand 3 YF, Gravand 8 R, Taffeland 1 YF, Troldand 1 YF, Troldand 6 R, Skeand 2 YF, Skeand 3 R, Knarand 1 YF, Knarand 4 R, Gråand 3 YF, Gråand 17 R, Krikand 4 R, Lille Lappedykker 4 YF, Toppet Lappedykker 6 YF, Gøg 2 TH, Blishøne 11 YF, Fiskehejre 4 FU, Strandskade 2 YF, Klyde 2 FU, Vibe 6 YF, Almindelig Ryle 50 OF, Rødben 1 YF, Hættemåge 16 R, Fjordterne 1 YF, Rørhøg 1 FU, Ravn 2 OF, Sanglærke 5 YF, Rørsanger 30 YF, Landsvale 12 FU, Munk 2 YF, Gærdesanger 3 YF, Tornsanger 5 YF, Gærdesmutte 1 YF, Stær 17 FU, Bynkefugl 1 YF, Solsort 1 YF, Gul Vipstjert 2 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Stillits 2 YF, Gulspurv 1 YF, Rørspurv 31 YF

Ingen kommentarer:

Send en kommentar