fredag den 2. juni 2017

Fauna obs fra Holme i det Sydfynske Øhav.

Poul Rasmussen har i dag været rundt i Øhavet og talt fugle.

Havøn på St. Egholm. Foto © Poul Vestergaard Rasmussen


Nyland: Rørhøg 1 FU, Sølvmåge 147 YF, Sølvmåge 35 R, Skarv 2 OF, Svartbag 34 YF, Strandskade 3 YF, Ederfugl 1 YF, Ederfugl 199 R, Stormmåge 3 R, Havterne 2 YF, Almindelig ryle 1 YF, Engpiber 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen


Strandskade Nyland. Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Syd for Lille Egholm: Spættet sæl 2 R . Poul Vestergaard Rasmussen

Spættet sæl  Lille Egholm. Foto © Poul Vestergaard Rasmussen
Mørkedybet: Marsvin 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

Strynø Kalv: Strandskade 14 YF,  Rødben 8 YF, Vibe 11 YF, Sanglærke 42 YF/SY, Stormmåge 8 YF, Rørsanger 1 YF/SY, Ederfugl 1 YF, Ederfugl 17 R, Fiskehejre 3 R, Svartbag 1 YF, Landsvale 2 YF, Sølvmåge 36 YF, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 6 R, Gråand 19 R, Grågås 2 YF, Krikand 4 R, Hvid vipstjert 1 YF,  Skeand 1 YF, Skeand 4 R, Gravand 1 YF, Havørn 1 R, Gul vipstjert 2 YF, Engpiber 7 YF, Stor præstekrave 1 YF, Stær 113 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Strynø Kalv. Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Bondeholm: Svartbag 3 YF, Sølvmåge 37 YF, Ederfugl 5 YF, Ederfugl 243 R,Strandskade1 YF, Gravand 1 YF, Gravand 4 R, Rødben 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen


Vogterholm: Rødben 5 YF, Strandskade 5 YF, Vibe 1 YF, Sølvmåge 47 YF, Gravand 1 Yf, Svartbag 2 YF, Engpiber 4 YF, Knopsvane 2 YF, Sanglærke 2 YF, Ederfugl 7 YF, Toppet skallesluger 1 YF, Gråand 2 YF, Gråand 9 R, Havterne 5 YF, Klyde 3 YF. Poul Vestergaard Rasmussen

Tak til Poul Rasmussen for obs og fotos. Husk at dobbeltklik på fotos for nyde dem i ful størrelse!

Erhardt, Snatur.dk 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar