torsdag den 29. juni 2017

Svartbag – en alvorlig prædator på hættemågeunger

Svartbag – en alvorlig prædator på hættemågeunger

Tekst: Kurt Due Johansen


Svartbag Foto © Bent Staugaard
Svartbagen er en udbredt ynglefugl på øer, især i de marine områder, f.eks. Det Sydfynske Øhav, Lillebælt, Mågeøerne, Odense Fjord og Lillestrand v. Fyns Hoved.
Desuden yngler arten f.eks. på øen i Brændegårdssø.

Svartbag Bagenkop havn    Foto © Erik Thomsen
Arten er vores største måge og lever af alt spiseligt, den kan få fat i, herunder æg, fugleunger og nogen gange også voksne fugle.

Mellemstykket  Ølund den 25. juni 2017.
I Ølund Reservatet øst for Otterup, som ejes af Aage V. Jensen Naturfond, er der anlagt et antal øer i søerne, hvorpå der i 2017 fandtes fire hættemågekolonier.
Ved hættemågekolonien i Mellemstykket har der – i hvert fald de seneste 3 år - holdt en voksen svartbag til, som har specialiseret sig i at prædere på fugleunger, især fra hættemågekolonien. I år har svartbagen holdt regelmæssigt til i området, i hvert fald siden 1.6. 
Svartbagen har som regel siddet stille, vagtsomt på en stor sten, som rager op af vandet. Indtil 28.06. har jeg ikke set den fange noget. Men 28.06. slog den til! Jeg iagttog den inden for kort tid æde af to forskellige unge hættemåger. 

Rovterne jagter Svartbag - Øhavet
For øjeblikket er især Mellemstykket og i nogen grad 4-talsstrand fuld af unge, nyligt flyvefærdige hættemågeunger, som altså er et let bytte for den voksne svartbag. Svartbagen er en fantastisk flyver og en dygtig fuglefanger. Hættemågeungerne derimod er nys udfløjne, dårlige flyvere og totalt uerfarne, og derfor et let bytte. Svartbagen kan lynhurtigt ”plukke” disse unge hættemåger som en anden ”lørdagskylling” – haps, og så er der en mindre hættemågeunge. Når svartbagen sidder og æder af hættemågeungerne, ses de voksne hættemåger slå ned på svartbagen og mobbe den. Det generer imidlertid ikke svartbagen synderligt, som uanfægtet æder videre af byttet.
De flyvefærdige hættemågeunger fra yngleøerne i og ved Odense Fjord plejer at blive ganske kort tid på ynglelokaliteten, inden de forlader denne. Ved Ølund Reservatet har hættemågeungerne i 2000-årene kun været på ynglelokaliteten ganske få dage efter at de er blevet flyvefærdige, hvorefter de forlader lokaliteten og enten trækker ud til Odense Fjord eller forlader fjorden helt. 

Svartbag


.Ingen kommentarer:

Send en kommentar