søndag den 11. juni 2017

Stormmåger i større stil har forladt Odense Fjord. Kurt Due Johansen

Stormmåger i større stil har forladt Odense Fjord – og er flyttet til storbyen. 

Kurt Due Johansen

Stormmågen var indtil for ganske nylig en talrig ynglefugl i Odense Fjord. Omkring 2010 ynglede der 416 - 461 par, heraf 98 % på øerne. Den absolut største ynglebestand befandt sig på Vigelsø. I dag er ynglebestanden mindst halveret.

Ræv   Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

På grund af tilstedeværelse af ræv på Vigelsø faldt ynglebestanden her betragteligt. Først skrumpede bestanden ind på den nordlige del af øen, hvor der er (var) 3-4 delbestande. Bestanden på den sydlige del af øen holdt sig egentlig helt pænt. Men også på sydøen af Vigelsø er bestanden nu i bund. På mange af de øvrige øer i fjorden, hvor der også har været ”pæne” bestande af stormmåge, ser det også skidt ud.

Hvorfor – og hvor blev de af ? 

Da det er svært at spørge naturen - hvorfor – må det blive gætterier, måske kvalificerede gætterier. I tilfældet Vigelsø er det nærliggende at gætte på tilstedeværelse af ræv. Men der kan være langt flere faktorer der har indflydelse på stormmågebestanden. På øen blev inddæmningen overskyllet, således at flere hundrede sølvmåger blev hjemløse. Nogle af disse har nu søgt til stormmågernes tidligere store yngleplads på ”Vesterhoved”. Sølvmågen er tydeligt dominerende overfor stormmågen. Jeg har tidligere iagttaget, at sølvmåger ligefrem har slået næsten flyvefærdige stormmåger ihjel på ynglepladsen.

Omkring ræven er jordrugende ynglefugle særdeles sårbare. Ræven på Vigelsø førte til, at hættemågen helt forlod øen. Noget tilsvarende tyder på nu gælder stormmågen. Vi har set en stigning i antallet af stormmåger der yngler på hustage i Odense. Ynglepladser på hustage har den fordel, at de i hvert fald ikke hjemsøges af ræve på fødetogt. Rævene i byen har endnu ikke lært at klatre! I Odense findes nu en bestand på flere hundrede par stormmåger, en bestand, som faktisk ret godt matcher det antal par vi ”mangler” i fjorden. Det er dejligt med måger i byen, problemet er bare, at det ikke er alle der synes det. Og jeg må give beboerne ret i, at stormmågerne er ret støjende. Der er ikke noget at sige til, at beboere med stormmåger ønsker dem ud i fjorden igen.

Hvordan ser det ud andre steder ? 

Jeg har ingen oversigt der kan belyse, hvordan det ser ud på alle andre fynske lokaliteter. Dog viser én optælling fra 2017 fra Nærå Strand, at stormmågen også er gået voldsomt tilbage her. På den lange strandengsø syd for fugletårnet ved Flyvesandet (Langøen) ynglede der tidligere op mod 40-50 par. Optællingen 2017 afslørede - siger og skriver - 3 formodede – par ynglende stormmåger.

I sidste nummer af DOFT (2017/2), er der en lille artikel om ynglebestandene i Roskilde Fjord, som er fulgt tæt igennem mange år. Generelt er ynglebestandene af mange af ynglefuglene gået kraftigt tilbage, bortset fra sølvmåge og ederfugl. Tilbagegangen gælder især stormmågen, så noget generelt omkring artens yngleforekomst synes at være sket inden for de seneste år.

Hvad bør der gøres ?

Først og fremmest bør ynglebestandene af vores kystfugle følges for at finde ud af, hvordan det står til, herunder med stormmågen. Først når vi har et validt datagrundlag, kan vi finde ud af, om der virkelig sker noget generelt negativt omkring vores ynglende kystfugle, herunder stormmågen. Herefter må man se om noget kan gøres for at gavne de ynglende kystfuglene.

Stormmågen er gået kraftigt tilbage som ynglefugl i Odense Fjord. Foto: Kurt Due Johansen

Stormmågen er gået kraftigt tilbage som ynglefugl i Odense Fjord.

Gælder det også andre stormmågelokaliteter på Fyn?

Hvad med den øvrige del af Danmark?

Det bør undersøges.

Kurt Due Johansen

Artiklen som PDF-fil kan hentes her...

Stormmåger på Fyn 2017 med over 10 ynglende..
.

2 kommentarer:

  1. Stormmåger ynglende indtastet i Dof-Basen første halvår på Fyn 2017.

    https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2017&aar_second=2017&halvaar=1&omraade=lokal&lokal=579&artdata=art&hiddenart=05900&obstype=observationer&species=alle&antalregl=stoerre&antal=10&adf=6&sortering=lokalitet&dir=u

    SvarSlet
  2. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

    SvarSlet