mandag den 24. august 2020

Vadefugle ved Vejlen, Taasinge august 2020

Vejlen på det nordvestlige Taasinge har store mudderflader efter den uheldige vandstandssænkning i foråret og sensommerens tørke. Begge dele giver gode fødemuligheder for vadefugle.

Hvidklire Vejlen Taasinge Foto: Lars Kirk
Dobbeltbekkasin Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Vadefuglene har glæder af den lave vandstand; men andre fugle på træk kan også finde føde ved Vejlen.

Rødrygget tornskade på træk fanger guldsmede i rørskoven.


Rødrygget tornskade Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Rødrygget tornskade Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Mange tak for fotos til begge fotografer.


.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar