mandag den 31. august 2020

Vejlen Taasinge august 2020. Tekst og foto: Erik Thomsen

Vejlen Tåsinge, - tagrør er afskåret, antagelig selvtægt fra bondemandens side af. 

Køer er sat ud i området. 

Vejlen, Taasinge Foto: Erik Thomsen


Isfuglen
har ingen steder at sidde,  når den skal fiske i Vejlen.

Skægmejsen har ingen steder at fouragere og opholde sig i rørskoven.

Vandriksen har ingen steder at gemme sig…..


Hvem kan tillade sig at fælde hele rørskoven på denne tid af året.


Venlig hilsen

Erik Thomsen


Poul Vestergaard Rasmussen kommenterer Eriks indlæg:


Det er svært at styre sin vrede, når man læser Erik Thomsens seneste indlæg om forholdene i

Vejlen på Tåsinge.


Jeg har forståelse for, at uvidende folk, der cykler forbi Vejlen og ser maskiner slå rørskoven inde i

Vejlen, måske tænker, jamen ødelægger de dog ikke naturen. Men en erfaren ornitolog, som dig

Erik, burde vide bedre og undersøge forholdene, inden du sender sådanne ting ud.


For det første. Der er ingen landmand, der har begået selvtægt. Alt hvad der sker i Vejlen er efter

anbefaling og opfordring fra Naturstyrelsen, og den unge landmand Henrik Møller, som forpagter

området af Naturstyrelsen, gør alt i et samarbejde med dem. Henrik gør en kæmpe indsats for

naturen ved at have en stor bestand af Herefordkvæg, som udfører naturpleje, bl.a. i Vejlen men

også på en masse øer i Øhavet. En indsats jeg tvivler på du, eller ret mange andre, ville yde til den

ringe indtægt og risiko, der er forbundet med et sådant foretagende.

Jeg er lige så forundret over, at du med din ornitologiske erfaring ikke ved, at de våde enge er en

betydelig mere artsrig biotop end for eksempel rørskoven, og at det er af den grund, man vælger

at reetablere dele af Vejlen som sådan.

Havde du så lettet måsen og var gået ned i den anden ende af Vejlen, ville du se, at der omkring

fugletårnet stadig er store områder med rørskov, som i høj grad tilgodeser de arter, som du

nævner. Altså for eksempel skægmejse, rørhøg og vandrikse.

Naturpleje handler først og fremmest om naturens ve og vel, og ikke om du kan stå på få meters

afstand og fotografere isfugl. Men selv med de nye tiltag har du, og vil du fremadrettet få en

endnu større mulighed for både at studere men også fotografere disse fugle i Vejlen.

Så ærgerligt og uklogt at komme med sådanne ytringer inden man har sat sig ind i de faktiske

forhold.

Lad os lære lidt af det og tænke før man taler.


Læs også indlæg på DOF FYN lørdag d. 5. september 2020: 

Vejlen, Tåsinge - igen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN


.

1 kommentar:

  1. Der er nok en god forklaring, hvis du spørger "bondemanden", der i dette tilfælde er Naturstyrelsen.

    SvarSlet