søndag den 22. december 2013

Kalenderbilledet søndag d. 22. december 2013

Karmindompap, Vestre Gulstav søndag den 26. maj 2013.

Karmindompap han
Karmindompap hannen er karminrød på hoved, bryst og overgump. De gule Karmindompapper er hunner og ungfugle. Karmindompappen er en nyindvandret som ynglefugl i Danmark. De første iagttagelser blev gjort i 1940'erne og 1950'erne, men først i 1960'erne blev arten set mere regelmæssigt. Nu yngler Karmindompap mange steder især langs kysterne. Som denne Karmindompap han der fotograferet i Vestre Gulstav i slutningen af maj kommer Karmindompap som en af de sidste trækfugle i midten af maj. De fleste trækker bort igen i juli og de sidste i august-september.

Karmindompap

Karmindompap
Karmindompap

Karmindompap på Fyn i Dof-basen.

Læs mere på Dof


..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar