lørdag den 7. december 2013

Kalenderbilledet søndag d. 8. december 2013

Grønsisken fotograferet Holstenshuus mandag den 25. februar 2013.

Grønsisken
Denne han af Grønsisken er fotograferet i elletræerne området syd for Holstenshuus øst for Fåborg.

Grønsisken er udbredt i store dele af Europa og Asien. I yngleperioden holder den sig hovedsageligt til nåleskove, men kan resten af året findes i små flokke på jagt efter frø fra birk, el, lærk og rødgran
Hannens farver er klart gulgrønne og den er mindre stribet end hunne. Hannen har desuden en gul overgump, gult bryst og en sort isse og hagesmæk. Vingerne har to gule vingebånd og halen er kort med gule sider.

Fuglen yngler i et bælte over Nordeuropa og ind i Rusland. Grønsisken er en fåtallig og uregelmæssig ynglefugl i Danmark, men om vinteren kommer en del fugle fra nordligere egne på besøg i landet og nogle år findes så mange, så man snakker om invasionsår.

Fødeemnet er primært frø og i yngletiden desuden insekter. Fuglene er meget adrætte og kan ses hænge med ryggen nedad ligesom mejser. De kan også ses på foderbrættet i selskab med gråsisken, hvor de tager både frø og fedt

Læs mere på Dof-basen
Læs mere på Fugleognatur 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar