lørdag den 21. december 2013

Kalenderbilledet lørdag d. 21. december 2013

Hvidhalset fluesnapper, Skagen, Gyvelstien fredag den 3. maj 2013.

Hvidhalset fluesnapper
Den Hvidhalsede fluesnapper ligner en Broget fluesnapper til forveksling, men hannerne har en tydelig hvid halsring. Der blev fundet 5 Hvidhalsede fluesnappere i Danmark foråret 2013. Den første ved Holmens Kirkegaard d. 24. april dernæst nr. 2 den 1. maj ved Skagen og nr. 3. den 3. maj Gyvelstien, Skagen. Den 4. maj nr. 4. ved Sommerhusområdet ved Fyns Hoved og nr. 5. den 10. maj ved Hedeskov-Gretbjerg, Ry.  Kilde: Dof-basen

Hvidhalset fluesnapper yngler ikke i Danmark, men ses næsten kun på træk i foråret mest i landets østlige egne. De fleste fund er fra Sjælland, Møn og Bornholm. Der enkelte efterårsfund og de fleste er fra Christiansø.
Hvidhalset fluesnapper kan danne par med Broget fluesnapper. Blandingsfugle er fundet ynglende på Sjælland i 1986 og 1994. Begge blandingspar var mellem en Hvidhalset fluesnapper-han og Broget fluesnapper-hun. Der findes obs af hybridiserede fugle på Dof-basen

Læs mere på Dof.
Læs mere på FugleogNatur

Ingen kommentarer:

Send en kommentar