fredag den 13. december 2013

Kalenderbilledet fredag d. 13. december 2013

Skægmejser ved Vejlen, Taasinge torsdag den 21. marts 2013.

Skægmejse
I starten af halvfemserne blev Skægmejse ikke registreret ved Vejlerne på det vestlige Taasinge. Den 31. oktober 1998 tastede Kurt Due Johansen den første ind i Dof-basen og siden er Skægmejserne blevet indberettet på Dof-basen fra Vejlen

Skægmejse HAN
I forbindelse med Atlas II blev Skægmejse ikke noteret ved Vejlerne, men det er der gode chancer for i den kommende Atlas III undersøgelse. 
Disse fotos af fuglene fouragerende en forårsdag i år, 2013 er fotograferet på stien til fugleskjulet lige før lågen til området. Både han og hun havde travlt med at finde frø i tagrørene og lod sig stort set ikke forstyrre af fotografen. Skægmejse høres og ses ofte fra området ved fugleskjulet eller fra stien, der fører til skjulet.

Skægmejse HUN
De danske bestande regnes for et resultat af udvandringer fra hollandske bestande og er først kommet til landet som ynglefugle i 60'erne. Bestandene har fluktueret i relation til strenge vintre, men det ser ud til at bestanden ved Vejlen (største antal fugle set: 16 AD/JUV) har klaret sig fint i de foregående hårde vintre.

Stien før lågen
Skægmejsen hos DOF og FugleogNatur

Ingen kommentarer:

Send en kommentar