fredag den 20. december 2013

Kalenderbilledet fredag d. 20. december 2013

Broget fluesnapper, Østre Gulstav lørdag den 27. april 2013.

Broget fluesnapper den 27. april 2013 - Østre Gulstav
Den Brogede fluesnapper han er fotograferet i slåenkrattet på kystskrænten af Østre Gulstav i slutningen af april. Det er tidspunktet, hvor Broget fluesnapper trækker gennem landet. Denne han gjorde kortvarigt rast ved Gulstav på rejsen mod nord enten til Fyn eller Skandinavien.. Det var årets første obs af arten for mit vedkommende.

Broget fluesnapper er udbredt i størstedelen af Nordeuropa samt det vestligste Asien. I Danmark er den en almindelig ynglefugl. Overvintringsområdet er tropisk Vestafrika. Føden er insekter, som tages under korte ture fra en siddeplads, både flyvende, i vegetationen og på jorden.
Broget fluesnapper yngler i træhuller i skove, parker og haver. Den går villigt i redekasser og er bl.a. derfor en af de bedst studerede fuglearter. Den er bl.a. kendt for at være polygam. Typisk vil disse hanner primært hjælpe med opfodringen af den første huns unger, mens senere tilkomne hunner helt eller delvis må klare opfodringen alene. Kilde: DenStoreDanske

Grå fluesnapper 1K den 27. oktober 2013 - Mandø
Den sidste fluesnapper i 2013 er fotograferet på Mandø i slutningen af oktober. Det er en Grå fluesnapper. Det er forholdsvis sent, idet de fleste fluesnappere forlader landet i slutningen af juli og fortsætte til ind i september, hvor de fleste danske ynglefugle har forladt landet!

Læs mere hos DOF.
Læs mere hos FugleogNatur


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar