onsdag den 11. december 2013

Kalenderbilledet torsdag d. 12. december 2013

Skovsneppe i baghaven, Sætting Strandvej 34, Svendborg tirsdag d. 19. marts 2013.

Skovsneppe
I det tidlige forår kan sne gøre den godt camouflerede Skovsneppe synlig. Det skete også i det tidlige forår på matriklen.
Skovsneppe fouragerende
Skovsnepper kan træffes hele vinteren her i landet. I milde vintre drejer det sig givetvis om flere tusinde, især i Vestjylland. I vinterhalvåret fouragerer skovsnepperne på enge og græsmarker om natten og raster i skov og krat om dagen. Resten af året fouragerer de på blød skovbund om dagen.
Om denne Skovsneppe er en dansk ynglefugl eller fra det nordlige skandinavien eller Nordrusland er ikke til at vide, idet skovsnepperne trækker gennem landet  på forårstrækket fra sidst i marts til midt i april.

Skovsnepper på Fyn 2013 indtastet i Dof-basen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar