søndag den 15. december 2013

Kalenderbilledet søndag d. 15. december 2013

Fyrremejse, Tinglev Mose søndag den 31. marts 2013 1. Påskedag.

Fyrremejse
Fynboer må stadig tage til det sydlige Jylland for at opleve Fyrremejsen. Denne fugl er fotograferet ved Tinglev mose 500 meter øst for fugletårnet, hvor der er et stort område med pilesump syd for åen.
Siden starten af 1980’erne har Fyrremejse, nærmere betegnet den sydlige race af Fyrremejse (Parus montanus salicarius) ynglet i det sydligste Jylland, som følge af en bestandsspredning fra det nordlige Tyskland. Som det latinske navn indikerer, foretrækker den sydlige race ikke fyr men pil (Salix = pil), først og fremmest gammel, sammenfiltret, henfaldende pilesump med indslag af birk. Der skal være godt med døde stammer med frønnet træ, hvor Fyrremejsen selv hakker redehullet ud!

Fyrremejse, Tinglev mose
Den nemmeste måde at skelne Fyrremejse fra Sumpmejsen på er sangen. Dette feltkendetegn, som høres især i marts - april, hvor den synger tiu-tiu-tiu. Specielt det meget gennemtrængende varselkald dzææææ-dzææææ-dzææææ er karakterisktisk. Hør stemmen og kaldet ...

Fyrremejse, Tinglev mose - vingespejl
Fyrremejse og Sumpmejse kan være svære at skelne fra hinanden. De ligner hinanden og kan træffes de samme steder. Fyrremejsen adskiller sig fra Sumpmejse på hættens glans og udstrækning, hagesmækkens størrelse og tilstedeværelsen af et lyst vingepanel hos Fyrremejse. Alle disse karakterer varierer meget og er afhængige af fældningsstatus og også af observationsforholdene og belysningen. Vingepanelet kan være meget utydeligt hos Fyrremejse, mens Sumpmejse modsat kan have et lyst strøg i vingen.Det faktum at Fyrremejse har relativt større hoved end Sumpmejse kan for det trænede øje bruges. Fyrremejse giver et mere robust indtryk.

Fyrremejse, Tinglev mose - syngende

Fyrremejse, Tinglev mose

Fyrremejse, Tinglev mose - "tyrenakke"
Fyrremejse på FugleogNatur
Fyrremejse på Dof

.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar